Reality ชีวิตกับการตามความฝันของ วง Mild

20
Dec
2012
mi
 

จุดเริ่มต้นของคำว่ามิตรภาพ ซึ่ง “วง Mild ไม่ได้เริ่มขึ้น จากการเล่นดนตรี แต่เริ่มจากการเป็นเพื่อนกันมาก่อน เพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรก็แยกพวกเราจากกันไม่ได้”  อ่านต่อ

RELATED POSTSComments are closed.Go to the top of the page