kugum
 

 

บี้ สุกฤษฎิ์,หนูนา หนึ่งธิดา – คู่กรรม (เพลงประกอบละคร คู่กรรม)
คำร้อง/ทำนอง สุทธิพงษ์ วัฒนจัง
เรียบเรียง จักรวาร เสาธงยุติธรรม

(บี้) เพราะเธอกับฉัน ก่อบุญสร้างกรรมกันไว้
แต่ชาติปางไหน หรือไรจึงเป็นเช่นนี้

(หนูนา) บุญพามาพบ เหมือนรักจะจบด้วยดี
แต่กรรมที่มี จึงทรมานเรื่อยไป

(บี้) อยู่ไกลสุดฟ้า ยังนำชักมาให้เจอ

(หนูนา) แรกพบกับเธอ ชิงชังขอห่างให้ไกล

(บี้) กลับกลายเป็นรัก

(หนูนา) รักเธอจนสุดหัวใจ แล้วเหตุไฉน
ฟ้าใยพรากเธอจากฉัน

(บี้) ชาตินี้ ให้เราเกิดเป็นคู่กรรม

(หนูนา) ชาติไหน จะยอมให้แป็นคู่กัน

(บี้) วิงวอนฟ้า

(หนูนา) อ้อนวอนสวรรค์

(คู่) ช่วยเราได้ไหม

(หนูนา) กี่ร้อยชาติภพ ไม่ขอจบคำสาบาน

(บี้) ว่าดวงวิญญาน ฉันจะรอเธอเรื่อยไป
อยู่ปลายขอบฟ้า ณ ทางช้างเผือกแสนไกล

(คู่) รอชาติสุดท้าย ที่เราได้เป็นคู่กัน

(บี้) ชาตินี้ ให้เราเกิดเป็นคู่กรรม

(หนูนา) ชาติไหน จะยอมให้แป็นคู่กัน

(บี้) วิงวอนฟ้า

(หนูนา) อ้อนวอนสวรรค์

(คู่) ช่วยเราได้ไหม

(หนูนา) กี่ร้อยชาติภพ ไม่ขอจบคำสาบาน

(บี้) ว่าดวงวิญญาน ฉันจะรอเธอเรื่อยไป
อยู่ปลายขอบฟ้า ณ ทางช้างเผือกแสนไกล

(คู่) รอชาติสุดท้าย ที่เราได้เป็นคู่กัน

RELATED POSTSComments are closed.Go to the top of the page