6546541
 

Paradox – ไม่มีเธอ (กล่องดวงใจ)
คำร้อง/ทำนอง อิทธิพงศ์ กฤดากร ณ อยุธยา
เรียบเรียง Paradox

ไม่ไม่ไม่ไม่ ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่

โอ้ไม่มีเธอ โอ้ไม่มีเธอ
อยากเจอ อยากเจอ
โอ้ไม่มีเธอ โอ้ไม่มีเธอ
เธอไม่มีใจ ก็เลยต้องไป เข้าใจเข้าใจ

ไม่ไม่ไม่ไม่ ไม่มีมีมีมี
มีเธอเธอเธอเธอ เธอไม่ไม่ไม่มีเธอ

เธอมีคนใหม่ ก็เธอมีคนใหม่
ก็เลยต้องไป เข้าใจเข้าใจ
มันไม่มีเธอ ก็เธอไม่มีใจ
ก็เลยต้องไป เข้าใจเข้าใจ

ไปไปไปเลยไป จะไปกับใคร
ไปไปไปไป ก็ไปไกลไกล
ก็เอาให้ตายโวยวาย มันกระวนกระวาย
จะไปกับใคร ไปไปเลยไปเลยไป

โอ้ไม่มีเธอ เธอควงคนใหม่
ก็เลยต้องไป เข้าใจเข้าใจ
มันเลยโดนเธอ เหมือนเตะกล่องดวงใจ
ก็เลยต้องไป เข้าใจเข้าใจ

มีดจี้มีดจี้ เอามีดมาจี้จี้จี้ ก็ไม่ยอมกลับมา
ปืนจ่อปืนจ่อ เอาปืนมาจ่อจ่อจ่อ ก็ไม่ยอมรักกัน
ซังกะตาย เธอทำเป็นซังกะตาย
เห็นฉันแล้วซังกะตาย เซ็งกัน

โอ้ไม่มีเธอ โอ้ไม่มีเธอ
คงไม่ได้เจอ เพราะไม่มีเธอ
ไม่ไม่ไม่มีเธอ เธอไม่มีใจ
อยากไปก็ไป ไปไหนก็ไป

ก็ไปก็ไปก็ไปเลย ก็ไปก็ไปก็ไปเลย
ก็ไปก็ไปก็ไปเลย ก็ไปก็ไปก็ไปเลย
ก็ไปก็ไปก็ไปเลย ก็ไปก็ไปก็ไปเลย
ก็ไปก็ไปก็ไปเลย ไปไกลไกลก็ไปเลยไป

RELATED POSTSComments are closed.Go to the top of the page