ไม่อยากเป็นแจ๋ว – ไอ้มดแดง

16
Nov
2012
700g
 

ไอ้มดแดง – ไม่อยากเป็นแจ๋ว

คำร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง บรรณ สุวรรณโณชิน

ถูถูหมาด กวาดกวาดเก็บเก็บ
ซักซักล้างเสร็จ เช็ดเช็ดแล้วตาก
ถูถูหมาด กวาดกวาดเก็บเก็บ
ซักซักล้างเสร็จ เช็ดเช็ดแล้วตาก

เต็มใจต้องไปถู ไปกวาดบ้าน
จานชามก็ต้องล้าง ให้หมด
ล้างรถรดต้นไม้ให้ข้าวหมา เสื้อผ้าก็ต้องซัก

หัวยุ่ง ก็ต้องพุ่งมาจัดของ ต้องปีนป่ายไปเช็ด กระจก
ของรกก็ต้องยกดูดฝุ่นกัน หน้ามันเหงื่อไคลย้อย…

เห็นฉัน คงเข้าใจกันผิดไปหยุดเรียกชื่อนั้นกันได้แล้ว..

ไม่อยากเป็นแจ๋วฉันไม่ใช่คนใช้ใคร
อย่าเรียกว่าแจ๋ว ไม่รู้อย่าเรียกได้ไหม
มันผิดตรงไหนไม่ใช่หน้าที่ฉันเลย
เป็นคนอยู่เฉยไม่เป็น ไม่เห็นต้องเรียกกัน ชื่อนี้…

ไม่อยากเป็นแจ๋ว ฉันไม่ใช่คนใช้ใคร
อย่าเรียกว่าแจ๋ว ฉันดูดีกว่าคนใช้
ที่ต้องขยัน ทำเองเพราะไม่ไว้ใจ
อย่ามองกันแว็บเดียว แล้วเหลียวมาเรียกกัน ชื่อนี้

ถูถูหมาด กวาดกวาดเก็บเก็บ
ซักซักล้างเสร็จ เช็ดเช็ดแล้วตาก
ถูถูหมาด กวาดกวาดเก็บเก็บ
ซักซักล้างเสร็จ เช็ดเช็ดแล้วตาก

หัวยุ่ง ก็ต้องพุ่งมาจัดของ ต้องปีนป่ายไปเช็ด กระจก
ของรกก็ต้องยกดูดฝุ่นกัน หน้ามันเหงื่อไคลย้อย…

เห็นฉัน คงเข้าใจกันผิดไปหยุดเรียกชื่อนั้นกันได้แล้ว

ไม่อยากเป็นแจ๋วฉันไม่ใช่คนใช้ใคร
อย่าเรียกว่าแจ๋ว ไม่รู้อย่าเรียกได้ไหม
มันผิดตรงไหนไม่ใช่หน้าที่ฉันเลย
เป็นคนอยู่เฉยไม่เป็น ไม่เห็นต้องเรียกกัน ชื่อนี้…

ไม่อยากเป็นแจ๋ว ฉันไม่ใช่คนใช้ใคร
อย่าเรียกว่าแจ๋ว ฉันดูดีกว่าคนใช้
ที่ต้องขยัน ทำเองเพราะไม่ไว้ใจ
อย่ามองกันแว็บเดียว แล้วเหลียวมาเรียกกัน ชื่อนี้

ไม่อยากเป็นแจ๋วฉันไม่ใช่คนใช้ใคร
อย่าเรียกว่าแจ๋ว ไม่รู้อย่าเรียกได้ไหม
มันผิดตรงไหนไม่ใช่หน้าที่ฉันเลย
เป็นคนอยู่เฉยไม่เป็น ไม่เห็นต้องเรียกกัน ชื่อนี้…

ไม่อยากเป็นแจ๋ว ฉันไม่ใช่คนใช้ใคร
อย่าเรียกว่าแจ๋ว ฉันดูดีกว่าคนใช้
ที่ต้องขยัน ทำเองเพราะไม่ไว้ใจ
อย่ามองกันแว็บเดียว แล้วเหลียวมาเรียกกัน ชื่อนี้

ถูถูหมาด กวาดกวาดเก็บเก็บ
ซักซักล้างเสร็จ เช็ดเช็ดแล้วตาก
ถูถูหมาด กวาดกวาดเก็บเก็บ
ซักซักล้างเสร็จ เช็ดเช็ดแล้วตากComments are closed.Go to the top of the page