Forever Love ติ๊นา (Yes or no2 รักไม่รัก อย่ากั๊กเลย)

16
Jul
2012
tina
 


เพลง Forever Love (ost. Yes or no2 รักไม่รัก อย่ากั๊กเลย)

 

เนื้อเพลง Forever Love – ติ๊นา

Forever Love (เพลงประกอบภาพยนต์ Yes or no2 รักไม่รัก อย่ากั๊กเลย)
คำร้อง/ทำนอง วรรธนา วีรยวรรธน
เรียบเรียง นิมิตร จิตรานนท์

ไม่มีใคร ก็ไม่มีใคร ก็ไม่เป็นไร
น่ะจริงหรือเปล่า จริงหรือเปล่า
ไม่มีใคร ก็ไม่มีใคร ก็เหงาจะตาย
นั้นจริงเสียกว่า จริงเสียกว่า

อยากบอกให้เธอรู้ ว่าฉันรออยู่ตรงนี้
กับใจที่พร้อมจะมี เธออยู่ในนั้น

อยากรักเธอเหมือนที่เคยฝันเอาไว้
อยากมีเธอยืนอยู่ใกล้ใกล้
we live together
winter spring or summer or fall
เรายังจะมีกันเรื่อยไป จะรักกันอย่างที่ฝัน

ทุกทุกวัน กับทุกทุกเดือน และทุกทุกปี
จะมีแค่เธอ มีแค่เธอ
ไม่มีใคร จะไม่มองใคร ไม่คว้ามือใคร
ฉันมีแค่เธอ ขอสัญญา

อยากบอกให้เธอรู้ ว่าฉันรออยู่ที่ตรงนี้
กับใจที่พร้อมจะมี เธออยู่ในนั้น

อยากรักเธอเหมือนที่เคยฝันเอาไว้
อยากมีเธอยืนอยู่ใกล้ใกล้
we live together
winter spring or summer or fall
เรายังจะมีกันเรื่อยไป จะรักกันอย่างที่ฝัน

อยากบอกให้เธอรู้ ว่าฉันรออยู่ที่ตรงนี้
กับใจที่พร้อมจะมี เธออยู่ในนั้น

อยากรักเธอเหมือนที่เคยฝันเอาไว้
อยากมีเธอยืนอยู่ใกล้ใกล้
we live together
winter spring or summer or fall
เรายังจะมีกันเรื่อยไป จะรักกันอย่างที่ฝัน
Forever you and me

RELATED POSTSComments are closed.Go to the top of the page