2012-07-18_142047
 

MV เพลง เว้นวรรค – แกรนด์ พรรณวรท


 

เนื้อเพลง เว้นวรรค

คำร้อง ปิยะ ครุธา
ทำนอง/เรียบเรียง พณวรรธน์ พงศ์ภักดีบริบาล

ขอเวลาหน่อย ขอเวลาหน่อย
ขอเว้นวรรคสักหน่อย…

บาดเจ็บ พึ่งจะโดนทิ้ง หมาดหมาด
ใจยังเป็นแผล ยังซมซม ไม่ดีเท่าไร
ดูออกที่เธอมารัก บอกก่อน
ถ้าเป็นตอนนี้ คงเร็วไป โว้โอ…

ขอเวลาหน่อย ขอเวลาหน่อย
ขอเว้นวรรคสักหน่อย ยังพักฟื้นพึ่งได้ไม่นาน

no no no นะยังก่อน ยังรักใครได้ลำบาก
หยุดเถอะ ยังไม่ค่อยอยาก เก็บรักนั้นไปก่อนไป
no no no ขอบายก่อน ตอนนี้ไม่พร้อมเปิดใช้
พักซ่อมแซมเป็นการใหญ่ ยังไม่อยากรับใครไว้ในหัวใจ

เมื่อไหร่ ก็ยังไม่รู้ รออยู่
รอให้ความช้ำมันเบาบาง หรือจางหายไป
นานหน่อย เธอจะรอไหม
เหนื่อยหน่อย แต่ก็ช่วยวัดความจริงใจ โว้โอ…

ขอเวลาหน่อย ขอเวลาหน่อย
ขอเว้นวรรคสักหน่อย ยังพักฟื้นพึ่งได้ไม่นาน

no no no นะยังก่อน ยังรักใครได้ลำบาก
หยุดเถอะ ยังไม่ค่อยอยาก เก็บรักนั้นไปก่อนไป
no no no ขอบายก่อน ตอนนี้ไม่พร้อมเปิดใช้
พักซ่อมแซมเป็นการใหญ่ ยังไม่อยากรับใครไว้ในหัวใจ

no no no นะยังก่อน ยังรักใครได้ลำบาก
หยุดเถอะ ยังไม่ค่อยอยาก เก็บรักนั้นไปก่อนไป
no no no ขอบายก่อน ตอนนี้ไม่พร้อมเปิดใช้
พักซ่อมแซมเป็นการใหญ่ ยังไม่อยากรับใครไว้ในหัวใจ

RELATED POSTS



Comments are closed.



Go to the top of the page