c
 

‘Chill’  MV ใหม่จาก Way Thaitanium-Bankk Cashเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง ‘Choice’ – ‘คู่ซี้ดีแต่ฝัน’ ที่ทั้งสองหนุ่มคู่ซี้นำแสดง เนื้อหาว่าด้วยเรื่องราวของเด็กหนุ่มสองคน ‘อ๋า’ (เวย์) และ ‘ต่าย’ (แบงค์)

see more

 

RELATED POSTSComments are closed.Go to the top of the page